SH5  2018 RSGB-IOTA F6UGW
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
ED1K2231.43 %
3134.07 %
2
C
C
D
C
C
CR3DX2028.57 %
2729.67 %
3
C
C
D
C
C
C
DL1VDL811.43 %
1010.99 %
4
D
C
D
C
5P5X34.29 %
33.30 %
5
D
C
D
C
C
5P5CW22.86 %
22.20 %
6
C
D
D
C
C
S57DX22.86 %
22.20 %
7
D
C
/
C
C
D
C
C
9A/OM8AA11.43 %
11.10 %
8
C
C
D
C
/
C
DF5A/P11.43 %
11.10 %
9
D
C
/
C
D
D
C
C
/
C
9A/S51TA/P11.43 %
22.20 %
10
D
C
D
C
/
C
9A5D/P11.43 %
11.10 %
11
D
C
/
C
C
D
C
C
C
9A/DL3NCI11.43 %
11.10 %
12
C
C
/
C
D
C
C
EI/W5GN11.43 %
11.10 %
13
C
D
C
C
C
G4IIY11.43 %
11.10 %
14
C
D
C
G8X11.43 %
11.10 %
15
C
C
D
C
C
/
C
IQ3ME/P11.43 %
11.10 %
16
C
D
C
C
K3WW11.43 %
11.10 %
17
C
C
D
C
C
/
D
RA1ZZ/311.43 %
11.10 %
18
C
C
D
C
C
C
/
C
DL0KWH/P11.43 %
33.30 %
19
C
D
D
C
S57X11.43 %
11.10 %
Created by SH5 v.2.47.19, 21-12-2021
Registered to: F6UGW